Visi regionai
Visos kapinės

Įvykių sąrašas

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=fa33e2942b0e1429e3d79bab8e0264665f5da097713faff0461216c029a43c2e

2021-06-23 18:48

Pradės 2021-07-03 12:00

Baigsis 2021-07-03 13:00

Kapu svētki

Brookwood Cemetery

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=fa33e2942b0e1429e3d79bab8e0264665f5da097713faff0461216c029a43c2e

2020-06-29 18:58

Pradės 2020-07-11 12:00

Baigsis 2020-07-11 13:00

Kapu svētki

Brookwood Cemetery

CEMETY įsipareigoja saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Skaityti daugiau Mūsų privatumo politika nustato pagrindą, kuriuo remiantis mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos mes iš jūsų gauname arba kuriuos jūs pateikiate. Prašome atidžiai perskaityti privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką tvarkant jūsų asmens duomenis ir tai, kaip mes juos tvarkome. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitas taikomas duomenų tvarkymo taisykles, duomenų valdytojas yra Limited Company “MILDA LIMITED”, registracijos Nr. 07808564, registruotas 5 North End Road, Hammersmith, W148ST, London. Jei jūs turite kokių klausimų dėl jūsų duomenų ir kaip mes juos tvarkome, prašome rašyti mums el. paštu info@mildagroup.co.uk arba mūsų adresu.